catalin@chiriac.net
Telefon0766-617-562

Termeni și Condiții

Termeni și condiții privind utilizarea site-ului chiriac.net

Preambul

Bun venit pe pagina de internet chiriac.net (în continuare ”site-ul”)! Vă rugăm să citiți cu atenție și să înțelegeți termenii și condițiile de mai jos înainte de a utiliza site-ul nostru. Prin accesarea Site-ului considerăm că sunteți de acord cu prezentele Termeni și Condiții.

Site-ul este deținut și operat de CABINET DE AVOCAT CHIRIAC CĂTĂLIN, formă de organizare a activității de avocat, legal constituită în cadrul Baroului Cluj, cu sediul profesional în Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali nr. 38-40, cod de înregistrare fiscală 33807741 (în continuare „Cabinetul” sau „Operatorul”).

Prin intermediul Site-ului, Operatorul prezintă tuturor Utilizatorilor profilul activității sale, componența echipei, categoriile de servicii oferite și publică totodată articole de specialitate juridică pe teme de actualitate, oferind totodată Clienților mijloacele de a lua legătura cu Cabinetul.

Termenii și Condițiile definesc condițiile de utilizare a Site-ului de către Utilizatori. Prin termenul “utilizator” se înțelege orice persoana fizica sau juridica care accesează Site-ul

Accesul și utilizarea site-ului

Site-ul este public. Accesul pe Site este asigurat oricărei persoane ce deține mijloacele tehnice de accesare a internetului, fără a exista condiționări.

Pentru a oferi o navigare cat mai fluida, Site-ul utilizează fișiere de timp „Cookie”. Mai multe detalii privind utilizarea acestui tip de fișiere puteți afla prin accesarea Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă pe Site.

Domeniul utilizat de Site este securizat cu standardul „https”, standard ce asigură securitatea utilizării Site-ului ulterior momentului accesării acestuia de către Utilizator. Operatorul nu își asuma responsabilitatea pentru securitatea liniei de accesare a Site-ului folosită de Utilizator până la punctul accesării Site-ului.

Cu privire la Site, nu sunt permise:
-copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acesta, în scopuri comerciale.
-încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui Site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
-încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem al Operatorului sau accesarea oricăror servere sau servicii ale Operatorului care nu sunt publice, fără autorizație;
-încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Operatorului, prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
-folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale tip “spamming” sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricăreia dintre aceste reguli poate atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz. Operatorul va urmări investigarea faptelor care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile competente pentru prevenirea, împiedicarea sau repararea prejudiciilor generate de astfel de încălcări.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Orice Utilizator interesat de serviciile publicate spre informare de Operator pe site este rugat sa contacteze Cabinetul prin unul din mijloacele de contact indicate în secțiunea „Contact” a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului cât si asupra condițiilor contractuale, tarifare si informațiilor tehnice sau de alta natura aferente.

În lipsa unor acorduri ulterioare, nimic din conținutul Site-ului nu constituie o oferta ferma de a contracta si nu angajează răspunderea contractuală a Cabinetului.

Proprietate intelectuală, drepturi de autor și marcă

Toate drepturile patrimoniale de autor privind informațiile existente pe acest site sunt deținute de Operator, de colaboratorii acestuia sau de deținătorii legali a acestora, indicați, după caz. Conținutul Site-ului, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale prezente pe Site sunt protejate de legea dreptului de autor.

Niciun material nu poate fi reprodus în scopuri comerciale, parțial sau integral nici modificat fără permisiunea anterioara explicita, prin acord scris al Operatorului. Operatorul permite însă Utilizatorilor să vizualizeze, imprime și să transmită informații existente pe site în scopuri personale.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau a informațiilor puse la dispoziție de Operator prin intermediul site-ului, într-un mod care violează legislația în vigoare în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, poate genera atragerea răspunderii civile sau penală a persoanei vinovate.

Operatorul își rezervă dreptul de a împiedica, prin orice mijloace, contactarea şi utilizarea acestui Site şi de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul activității respective este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Cabinetul, partenerii săi, sau serviciile acestora.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de Operator, de către terți sau Utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații prin orice mijloc de contact indicat de pagina „Contact” a site-ului, urmând a fi luate măsuri, în condițiile legii.

Limitarea Răspunderii

Site-ul este oferit în forma actuală, în scop de informare, fără alte garanții. Operatorul nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale Site-ului sau ale conținutului său.

Operatorul nu este răspunzător față de Utilizatori, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Operatorul nu garantează că informația de pe site (incluzând, dar fără limitare, articolele, descrierile sau datele) nu poate avea erori sau lipsuri, dar va depune tot efortul să corecteze erorile (corectabile) de îndată ce sunt constatate sau aduse la cunoștință.

Operatorul nu este răspunzător pentru niciun fel de pagube directe sau indirecte, inclusiv, dar nu limitat la, pierderi efective, profit nerealizat sau pierderea unei șanse, pierderi de imagine, pierderea posibilități de folosire, pierderi de date sau de alte intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Operatorul a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
-utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
-costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe Site;
-acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
-declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți cu privire la serviciile Site-ului;
-orice altă problemă legată de serviciile Site-ului.

Pentru secțiunile Site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Operatorul își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin Termenilor si Condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Pentru secțiunea site-ului ce conține articole sau opinii ale Operatorului, acestea nu sunt angajante față de Operator, orice utilizator interesat de opinii juridice in domeniul abordat în articol/opinie, având posibilitatea să solicite Operatorului servicii juridice personalizate, acestea urmând a naște obligații față de Operator, în condițiile legii.

Este interzisă crearea de legături (link-uri) cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris al Operatorului. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul Operatorului, acesta nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site-uri de către alte persoane decât cele autorizate şi își rezervă dreptul de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Operatorul sau terțe părți, după caz, pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse web. Operatorul nu garantează, nu este si nu poate fi făcută responsabil in niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.

Modificări

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica design-ul , conținutul sau condițiile de folosire a site-ului, inclusiv cu privire la disponibilitatea serviciilor de piață oferite de Cabinet.

Operatorul poate de asemenea modifica și prezenții Termeni și Condiții la anumite intervale de timp, fără notificare prealabilă, fiind obligația Utilizatorilor să se informeze cu privire la forma lor actuală la data accesării site-ului.

Orice modificare a elementelor de mai sus va fi publicată pe Site, urmând a fi aplicabilă de la data publicării.

Notificări/Comunicări

Utilizatorii pot adresa comunicări Operatorului prin utilizarea oricărui mijloc de contact publicat în secțiunea „Contact” a site-ului. Comunicarea se considera făcută după 24 de ore de la realizarea comunicării, cu excepția cazului în care expeditorul este informat de Operator despre un alt termen.

Informațiile transmise Operatorului prin intermediul adreselor de contact au, în condițiile legii, caracter confidențial iar orice date cu caracter personal comunicate Operatorului urmează a fi prelucrate de noi cu respectarea standardelor impuse de legea în vigoare, în conformitate cu regulile și obligațiile asumate de noi prin Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă pe Site.

În cazul în care Utilizatorii își manifestă consimțământul în acest scop, Operatorul poate transmite acestora comunicări promoționale de timp Newsletter. Utilizatorii care primesc astfel de comunicări de la Operator, în condițiile de mai sus, se pot dezabona oricând de la acestea prin transmiterea unei solicitări Operatorului în acest sens sau, după caz, prin utilizarea opțiunii „Dezabonare” din conținutul comunicării.

Legea aplicabilă și litigii

Termenii și Condițiile sunt guvernate de legea română. Orice litigiu generat de utilizarea site-ului va fi supus competentei soluționări a instanțelor din Cluj-Napoca