Șomajul tehnic în Starea de Urgență – soluții pentru reducerea costurilor

Șomajul tehnic nu este unica soluție în măsură să permită o reducere a costurilor salariale pentru angajator în contextul stării de urgență. Dacă există înțelegere cu salariatul, se poate încheia un act adițional la contract prin care se pot lua măsuri precum:

 • reducerea duratei de muncă cu reducerea corespunzătoare a salariului
 • intrarea salariatului în concediu fără plată (suspendarea contractului la inițiativa salariatului).

Totodată, dacă există motive/sunt îndeplinite condițiile salariatul poate:

 • intra în concediu medical
 • își poate lua zile libere pentru supravegherea copiilor pe durata întreruperii activității de învățământ
 • își poate lua concediu de odihnă

Ce înseamnă șomajul tehnic și cum se aplică

Noțiunea de „șomaj tehnic” reprezintă în realitate situația de suspendare a contractului individual de muncă la în mod unilateral de către angajator, în condițiile art. 52 alin. 1 lit. c din Codul muncii, „în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.”

Potrivit art. 53 alin. 1 din Codul muncii, „pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.”

Prin urmare, pentru a trimite salariații în șomaj tehnic, trebuie adoptată o Decizie de administrator prin care, invocându-se prevederile art. 53 alin. 1 din Codul muncii, declararea stării de urgență în România prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 și reducerea efectivă a activității, se decide suspendarea contractelor individuale de muncă (identificate cu număr de înregistrare în registrul de evidență), pe durata stării de urgență, cu dreptul salariatului de a încasa o indemnizație de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile legii.

Baza de calcul a indemnizației este exclusiv salariul de bază, fără sporuri sau alte forme de remunerare.

Decizia trebuie adusă la cunoștința salariaților afectați, în scris, iar suspendarea contractelor de muncă se înregistrează în REVISAL, în condițiile legii. Pentru aplicarea șomajului tehnic nu este nevoie de un act adițional la contractul de muncă, decizia fiind una unilaterală a angajatorului.

Cine suportă indemnizația pentru șomajul tehnic

Conform art. XI din OUG nr. 30/2020, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 32/30.03.2020, pe durata stării de urgență, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj indemnizațiile de care beneficiază salariații urmare a intrării în șomaj tehnic, în limita a 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020.

Conform art. 15 din Legea nr. 6/2020, câștigul salarial mediu brut pentru anul 2020 este 5.429 lei, suma maximă a indemnizației decontabile de la stat fiind de 4.071,75 lei/salariat. Orice diferență în plus urmează a rămâne în sarcina angajatorului.

Au dreptul de a solicita suportarea de către stat a indemnizației de șomaj tehnic angajatorii care „reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, conform unei declarații pe proprie răspundere a angajatorului.”

Conform art. XIII alin. 3 din OUG nr. 30/2020 astfel cum a fost introdus prin art. I pct. 7 din OUG nr. 32/2020 „Plata indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condițiile alin. (2).”

Această prevedere derogă de la art. 53 alin. 1 din Codul muncii care prevede obligația angajatorului de a plăti indemnizația din fondul de salarii, urmând ca salariatul să fie plătit de angajator doar după ce angajatorul încasează banii de la agenția pentru ocuparea forțelor de muncă. Angajatorul are obligația să plătească salariatului indemnizația în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plății de la bugetul de stat.

Ce condiții trebuie să îndeplinească angajatorul pentru a cere indemnizație pentru șomajul tehnic

Modificări aduse de OUG nr. 32/2020 pentru șomajul tehnic

Urmare a adoptării OUG nr. 32/2020, s-au eliminat următoarele condiții prevăzute inițial de OUG nr. 30/2020:

 • Activitatea angajatorului să fi fost afectată direct de decizii ale autorităților și
  Angajatorul să obțină certificat de situație de urgență de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, sau
 • Angajatorul să fi suferit o reducere a activității manifestată prin o reducere a veniturilor în luna martie cu cel puțin 25% față de lunile ianuarie-februarie și
  Angajatorul să nu aibă capacitatea să plătească salariile.

Condiții pentru a solicita plata indemnizației de către stat

Singurele condiții aplicabile în prezent pentru ca un angajator să poată cere suportarea indemnizației de la stat sunt:

 • Angajatorul să își fi redus sau întrerupt total sau parțial activitatea;
 • Reducerea sau întreruperea să fie ca efect al epidemiei

Deși dovedirea condițiilor la momentul solicitării indemnizației de la AJOFM se face pe bază de declarație pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor, după încetarea stării de urgență statul va putea controla angajatorii beneficiari pentru a verifica dacă au fost în realitate îndeplinite aceste două condiții, situație în care aceștia pot răspunde după caz, contravențional sau chiar penal, pentru fals în declarații.

Pentru acest motiv, este recomandabil ca în Decizia prin care se dispune suspendarea contractelor individuale de muncă, în sensul intrării în șomaj tehnic, să se realizeze o analiză privind reducerea activității ca efect al epidemiei, cu fundamentarea pe cât posibil a existenței acestei stări de fapt și a efectului asupra organizării activității societății.

Dacă există salariați care au mai multe contracte individuale de muncă cu mai mulți angajatori, se poate cere indemnizația doar dacă toate CIM sunt suspendate, de către angajatorul la care salariatul are cel mai mare salariu de bază.

Acte necesare pentru plata indemnizației de șomaj tehnic

Singurele documente necesare pentru plata indemnizației sunt:

 • Cerere semnată și datată de administrator – în cerere ar trebui indicat și contul în care se va face plata;
 • Declarație pe proprie răspundere referitoare la condițiile de mai sus – formatul cererii ar trebui stabilit prin Ordin al Ministerului Muncii, care încă nu a fost emis.
 • Lista salariaților care ar trebui să beneficieze de indemnizație, asumată prin semnătură de reprezentantul legal al societății.

Cererea de plată însoțită de documentele menționate se înregistrează la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă sau cea a Municipiului București, prin e-mail. Legea nu menționează cerința semnăturii electronice.

Cererile se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară. Spre exemplu, dacă suspendarea contractului individual de muncă începe din aprilie, cererea se depune în luna mai.

Plata se va face de către agenția pentru ocuparea forțelor de muncă în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor în contul bancar indicat de solicitant.

Pentru consultanță în realizarea demersurilor de mai sus și în demersuri conexe pe durata stării de urgență, personalizate specificului activității dvs., ne puteți contacta la datele din secțiunea Contact.

Articol semnat în colaborare de Av. Chiriac Cătălin și Av. Chinceș Alexandru Bogdan (avocatchinces.com).

Compania ta este afectată de starea de urgență? Află din acest articol cum poți obține amânarea plății chiriei pe perioada stării de urgență!

 

Lasă un comentariu