catalin@chiriac.net
Telefon0766-617-562

Servicii

Arii de Expertiză

ACHIZIȚII PUBLICE

Asistarea Clienților în proceduri de atribuire a contractelor de concesiune sau achiziție în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, în faza de contestare a documentației de atribuire în fața Autorității Publice/CNSC și a instanțelor, asistarea Clienților la semnarea contractelor și în cadrul incidentelor survenite în executarea unor astfel de contracte.

COMERCIAL

Asistență juridică oferită antreprenorilor în înțelegerea și implementarea actelor normative cu impact asupra activității, din toate ramurile de drept în care am activat. Asistență în negocierea, redactarea, revizuirea unor contracte comerciale. Reprezentare în instanță în litigii izvorâte din raporturi contractuale. Asistență la înființare, modificare, dizolvare societăților.

DREPTUL MUNCII

Asistență la încheierea, modificarea, încetarea Contractelor Individuale de Muncă și la negocierea și încheierea Contractelor Colective de Muncă. Asistență în implementarea dispozițiilor Codului Muncii privind
delegarea/detașarea, suspendarea CIM, încetarea CIM. Asistarea și/sau reprezentarea Clienților în litigii de muncă atât în ce îi privește pe angajatori cât și pe angajați.

 

INSOLVENȚĂ ȘI EXECUTARE SILITĂ

Asistarea Clienților în procedura insolvenței. Formularea de cereri de deschidere a procedurii, declarații de creanță, opoziții, contestații asupra măsurilor administratorului judiciar. Asistarea Clienților în recuperarea unor creanțe prin executare silită prin formularea actelor procesuale, menținerea unei relații directe cu executorul judecătoresc și supervizarea activității acestuia de executare silită.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTUL CONSUMULUI

Asistarea Clienților în adoptarea măsurilor de protecție a drepturilor lor de proprietate intelectuală. Asistare în litigii izvorâte din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Asistarea Clienților în litigii izvorâte din nerespectarea legislației privind protecția consumatorilor, atât de partea operatorilor economici cât și de partea consumatorilor

CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Asistarea clienților în contestarea unor acte administrative individuale, precum și a unor acte administrative normative. Contestarea măsurilor dispuse de organele administrației locale. Asistarea clienților în litigii contractuale cu autorități publice. Asistarea clienților în contestarea măsurilor fiscale.

consultanță juridică specializată

Împreună găsim soluțiile potrivite

Din sutele de cazuri în care am avut ocazia să lucrez am acumulat expertiză în diverse arii juridice și am învățaț cel mai important lucru: întotdeuna să pleci de la ideea că există o cale de a obține rezultatele pe care le dorești și de cele mai multe ori se adeverește a fi adevărată.

Testimoniale

Robert Visser

Cătălin este partenerul nostru de încredere pe probleme juridice de mai mulți ani. Atât pe probleme de drept internațional cât și românesc, el a reușit să ne îndrume spre cele mai bune soluții. Vom colabora, cu siguranță, mult timp de acum înainte.

Robert Visser

Owner Ruby Tribe
Reimond Tohotan

Am apelat la domnul avocat pentru implementarea GDPR în companie și am fost plăcut impresionat de profesionalismul și promptitudinea de care a dat dovadă. Am hotărât să colaborăm în continuare și suntem încântați de rezultatele obținute.

Reimond Tohotan

Director general A24
Viorel Dragomir

Colaborăm de la începutul firmei noastre cu domnul avocat Cătălin Chiriac și de fiecare dată când a fost cazul, el a venit în întâmpinarea situațiilor juridice cu care ne-am confruntat cu soluții pertinente, tratate cu calm și promptitudine.

Viorel Dragomir

Co-owner Bar Agency
newsletter

Abonează-te la Newsletter