Când trebuie să-mi înființez o firmă?

Pentru a desfășura o activitate economică în mod curent (pentru a fi un întreprinzător), legea impune organizarea și înregistrarea unei forme juridice. Crearea unei forme juridice înseamnă organizarea activității tale sub forma unei entități juridice distincte care poate lua forma unei persoane juridice autorizate sau a unei firme. Există mai multe categorii de firme, însă cea mai comună și ușor accesibilă este „Societatea cu răspundere limitată”, abreviată SRL. Nașterea unei firme are loc la momentul la care aceasta a fost înregistrată în Registrul Comerțului.

Cum înființez o firmă – Acte necesare

Formalitățile de înregistrare a unui SRL la Registrul Comerțului sunt relativ simple și presupun următoarele etape principale:

Determinarea caracteristicile SRL pe care vrei să îl înființezi (cu asociat unic/cu mai mulți asociați, cotele de participație a asociațiilor, durata SRL, valoarea capitalului social, persoana administratorului, etc.).

Realizarea unor formalități premergătoare, respectiv:

  • Rezervarea denumirii firmei în fața ORC;
  • Identificarea unui spațiu ce va servi drept sediu social și încheierea unui act pentru dobândirea folosinței acestuia (închiriere, comodat, etc);
  • Verificarea necesității obținerii acordului vecinilor pentru utilizarea respectivului spațiu ca spațiu comercial și, după caz, obținerea acestui acord (pe baza formularului specific pus la dispoziție de Oficiul Registrului Comerțului);

Pregătirea actelor necesare la înființare, respectiv:

  • Redactarea Actului Constitutiv (care va conține toate informațiile privind firma ce urmează a se înființa, respectiv, identificarea asociațiilor și a administratorului/administratorilor, sediul, capitalul social, obiectul de activitate, etc).
  • Întocmirea declarațiilor prevăzute de lege referitoare la îndeplinirea de către asociați/administratori a condițiilor legale pentru a deține aceste funcții (declarațiile pot fi notariale, sau atestate de un avocat, respectiv privind îndeplinirea de către spațiul utilizat drept sediu social a condițiilor legale pentru această folosință (declarație exclusiv notarială);
  • Completarea formularelor specifice puse la dispoziție de ORC (cerere de înmatriculare, declarație de autorizare a activităților desfășurate, cerere ANAF pentru verificarea eligibilității spațiului – sediu social, declarație privind investiția străină, declarație inițială privind regimul fiscal al SRL)
  • Pregătirea specimenului de semnătură al administratorilor (la notar sau direct la ORC);
    Constituirea capitalului social la orice bancă comercială (pe baza rezervării de denumire și a Actului constitutiv semnat);

Depunerea la ORC a tuturor actelor întocmite.

Formularele necesare și informații punctuale referitoare la etapele și actele necesare pentru înmatriculare pot fi obținute de pe site-ul ORC, la adresa: onrc.ro.

Taxe pentru înființarea firmei în 2019 și termene

În prezent nu se mai percep taxe distincte de către ORC pentru realizarea procedurilor de înmatriculare a firmelor, singurele costuri în acest sens fiind cele percepute pentru publicarea Rezoluției de înființare a societății în Monitorul Oficial, la un tarif de 122 lei/pagină.

Termenul de soluționare a cererii de înmatriculare este în mod curent de 3 zile lucrătoare. În situația în care la momentul analizării de către registratorii ORC a dosarului, se constată anumite lipsuri sau erori în acte, dosarul se amână pentru o perioadă de 15 zile. La acel moment, registratorul întocmește o notă prin care se evidențiază toate lipsurile/erorile și despre care cel ce a depus cererea poate lua la cunoștință fie de la biroul ORC fie online de pe portalul informatic al ORC.

Informații privind stadiul cererilor și informații generalizate despre societăți, pot fi obținute de pe site-ul: portal.onrc.ro. Unele informații sunt condiționate de crearea de către utilizator a unui cont.

În această situație, omisiunile/erorile pot fi remediate în termenul de 15 zile acordat, actele lipsă sau corectate putând fi redepuse la ORC. Dacă actele se re-depun mai repede de 15 zile, se poate formula o cerere de preschimbare a termenului de soluționare, urmând ca ulterior acestei cereri înmatricularea să fie soluționată în aproximativ 3 zile lucrătoare. În cazul în care și ulterior completării dosarului subzistă omisiuni/erori în acte, la termenul preschimbat cererea de înmatriculare va fi respinsă, urmând ca aceasta să fie redepusă după corectarea omisiunilor/erorilor, cu consecința reluării de la capăt a procedurii și pierderea taxelor deja plătite.

După deschiderea firmei

La momentul la care cererea de înmatriculare este soluționată (fie după depunerea acesteia, ulterior completării dosarului), solicitantul va putea ridica de la ORC certificatul de înmatriculare a societății sale, certificatele constatatoare referitoare la activitățile pe care le-a autorizat să le desfășoare (la sediu/punct de lucru/terți) și rezoluția Directorului ORC privind înmatricularea.

Totodată, prin parcurgerea procedurii de înmatriculare, societatea va fi din oficiu înregistrată la Ministerul Finanțelor, fiindu-i atribuit un Cod Unic de Înregistrare Fiscală (CUI), pe care solicitantul îl va regăsi pe Certificatul de Înmatriculare.

Ulterior eliberării actelor, în funcție de activitatea specifică pe care o va derula, societatea va trebui să se adreseze și altor autorități publice (Aviz sanitar veterinar, aviz sanitar, autorizație de publicitate/firmă luminoasă etc.), urmând ca după obținerea tuturor autorizațiilor/avizelor necesare, să poată desfășura în mod legal activitate.

Lasă un comentariu